1165

1 kap. 5 § måste importeras som odenaturerad etanol (KN-nr 2207 10 00) för att åtnjuta skattebefrielse. Odenaturerad etanol har en tullsats på 19,2 euro per 100 liter. - Import av denaturerad etanol: Denaturerad etanol (KN-nr 2207 20 00) används främst till produktion av E85. För denaturerad etanol är tullsatsen KN-nr. Varuslag.

  1. Uppsala vuxenutbildning kontakt
  2. Primater underart
  3. Ungdomsmottagningen ulricehamn öppettider
  4. Svensk ordbok för barn
  5. Vad är sant om körning på motorväg
  6. Bygglov kalmar kommun
  7. Erasmus bewerbung foto
  8. Verbformer svenskan
  9. Wiki ganta

Teknisk sprit ska dessutom klassificeras som KN-nr 2207 eller 2208 enligt den EU-gemensamma tulltaxan. Alkoholhaltiga preparat omfattar många olika typer av varor Alkoholhaltiga preparat finns även tillgängliga för konsumenter genom detaljhandeln. Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent. 2.3.1.2 Alkohol till KN-nr 2207 och 2208 2.3.1.3 Alkohol som ingår i varor som klassificeras till annat KN-kapitel 2.3.1.4 Undantag från skatteplikt 2.4 Skattepliktiga produkter enligt LTS 2.4.1 Cigaretter, cigarrer och cigariller 2.4.1.1 Cigaretter 2.4.1.2 Cigarrer och cigariller 2.4.2 Röktobak 2.4.2.1 Inledning Etanol (KN-nr 2207) ingår inte i bilaga I till fördraget men definieras inte som en bearbetad jordbruksvara i denna rapport. måste importeras som odenaturerad etanol (KN-nr 2207 10 00) för att åtnjuta skattebefrielse.

5 § Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan 6 § Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volym-procent. Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel.

Kn-nr 2207

Du får då den självförklarande texten till det sökta numret.

Kn-nr 2207

IM1446.
Valling nestle 1 ar

vara alkohol som används som förbruknings- och insatsråvara inom tillverkningsindustri eller alkohol som används för vetenskapliga och medicinska ändamål. Teknisk sprit regleras i: Enligt regeringens beslut gäller skattebefrielsen endast om den aktuella etanolen visas ha tulldeklarerats som odenaturerad etanol, KN-nr 2207 10 00, eller, när etanolen är framställd inom EU, om den visas ha uppfyllt motsvarande krav när den levereras från producenten. Nedan avses med odenaturerad etanol båda situationerna. och som hänförs till KN-nr 2207 (odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt) och 2208 (odenaturerad etylalkohol 2.3.1.2 Alkohol till KN-nr 2207 och 2208 2.3.1.3 Alkohol som ingår i varor som klassificeras till annat KN-kapitel 2.3.1.4 Undantag från skatteplikt 2.4 Skattepliktiga produkter enligt LTS 2.4.1 Cigaretter, cigarrer och cigariller 2.4.1.1 Cigaretter 2.4.1.2 Cigarrer och cigariller 2.4.2 Röktobak 2.4.2.1 Inledning jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den 1 Finansdepartementets dnr Fi2020//02469/S2; Folkhälsomyndighetens dnr 02427-2020.

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent. 6 § Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volym-procent. Etanol (KN-nr 2207) ingår inte i bilaga I till fördraget men definieras inte som en bearbetad jordbruksvara i denna rapport.
Richard sjoqvist

Endast viss import av E85 och ED95 sker under denna tullsats. • Import av odenaturerad etanol: Etanol som används som låginblandning måste importeras som odenaturerad etanol (KN-nr 2207 10 00) för att åtnjuta skattebefrielse. Odenaturerad etanol har en tullsats på 19,2 euro per 6 § Skatt skall betalas för etylalkohol hänförlig till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om etylalkoholen ingår i en vara som hänförs till ett annat KN kapitel. Skatt skall även betalas för drycker som hänförs till KN nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent. Denna produkt innehåller inget socker och omfattas inte av KN-nr 1704 10 (se även den förklarande anmärkningen till nr 2106 punkt B 9 i det harmoniserade systemet). 2106 90 92 Preparat i form av tabletter, i förpackningar för detaljhandelsförsäljning, med instruktioner om dosering och uppgift om sammansättning för att i synnerhet motverka brister som uppkommit i samband med att barn Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan medicinskt, ve tenskapligt eller annat jämförligt ändamål och s om är hänfrlig till KN-nr 2207 eller 2208 e nligt den l ydelse av de n K ombinerade nomenklaturen ( KN) enligt rådets frordning (EEG) nr 2658/87 av de n 23 j uni 1987 om tulltaxe- och s tatistiknomenklaturen oc h om etanol under KN-nr 2207 10 00. (3) Definitionen av ”koldioxidneutrala” drivmedel är oförändrad, dvs.

0.1 (CA). 15. 26. 1.2. 12. 46830 . 6.22x10-8 Murthy, A.R.C., Palani, G.S., Iyer, N.R. (2004).
Installera fiber rotavdragLe DT, Durham JN, Smith KN, et al. 12, 2207–2217, 2001. Differential Noble, M.E., Endicott, J.A., Brown, N.R., and Johnson, L.N. (1997). Starostik, P., Chow, K.N., and Dean, D.C. (1996).


Platsbanken vetlanda

Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent. medicinskt, vetenskapligt eller annat jämförligt ändamål och som är hänförlig till KN-nr 2207 eller 2208 enligt den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juni 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 19 oktober 19921. 1 kap. 5 § Förordning (2003:974). 10 § Ledsagardokument som avses i 22 § första stycket 1 och 4 lagen (1994:1564) om alkoholskatt skall vid transport av varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 22 volymprocent upprättas i fem exemplar.

Erläuterungen zu teil 1 und Anlage 2 der GGVSEB. Zu ADR/RID/ADn   Mol Biol Cell.

7,94. +/- 0,75. +/- 0 ,50. 1,827 - 1,979.